افغانستان

توزیع پاسپورت تنها برای دارنده گان شناسنامه الکترونیکی صورت می‌گیرد.

ریاست عمومی پاسپورت وزارت امور داخله اعلام کرده است که صدور و توزیع پاسپورت کمپیوترایز «دیجیتالی» به رویت شناسنامه تابعیت کاغذی متوقف گردیده است.

در اطلاعیه این ریاست که امروز «چهارشنبه ۲۰ حوت» نشر شده است آمده که روند صدور و توزیع پاسپورت کمپیوترایز «دیجیتالی» به رویت شناسنامه تابعیت کاغذی متوقف گردیده است و متقاضیان پاسپورت میتوانند برویت شناسنامه الکترونیکی جهت اخذ پاسپورت به اداره مرکزی پاسپورت و آمریت های پاسپورت ولایات کشور مراجعه کنند.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا