افغانستان

سرور دانش: نه صلح باید قربانی نظام شود و نه نظام قربانی صلح.

محمدسرور دانش، «معاون دوم ریاست جمهوری» می‌گوید که هیچ طرحی در پیوند به روند صلح افغانستان، نباید در غیاب دولت و بدون در نظرگرفتن منافع ملی و تنها براساس خواست خارجی‌ها مطرح شود.

آقای دانش که روز «پنج‌شنبه، ۱۴ حوت» در مراسم بیست‌وششمین سالیاد عبدالعلی مزاری، «شهید وحدت ملی» صحبت می‌کرد، گفت که هر نوع طرحی باید با حفظ نظام سیاسی و تداوم قانون اساسی کشور مطرح شود و نه به قیمت فروپاشی نظام و لغو قانون اساسی. به گفته او، در همین راستا، دولت افغانستان طرح حکومت موقت را یک نوع عقب‌گرد و به معنای فروپاشی نظام کنونی می‌داند.

به گفته دانش، برای حکومت افغانستان نظام و صلح دو اصل مهم و حیاتی است. وی افزود که نه صلح باید قربانی نظام شود و نه نظام قربانی صلح.

معاون دوم رییس جمهور افزود که دولت افغانستان برای استقرار صلح در کشور، از هر نوع طرح «معقول» و «منطقی» استقبال می‌کند.

او اما بیان کرد که این طرح‌ها نباید در غیاب مردم و دولت افغانستان مطرح شود. آقای دانش طرح حکومت موقت را یک نوع عقب‌گرد توصیف کرد و گفت که این طرح به معنای فروپاشی نظام کنونی است. دانش بهترین طرح را «حکومت مشارکتی و انتخاباتی» یاد کرد و گفت که بدون حکومت انتخابی کشور به بحران خواهد رفت.

با این حال او گفت که مردم و دولت افغانستان صلح می‌خواهند، اما صلحی که به قیمت از دست دادن تمامی دست‌آوردها و ارزش‌ها تمام شود، پذیرفتنی نیست.

دانش در ادامه توضیح داد: «چنین صلحی عاقلانه نیست. ما صلحی را می‌خواهیم که در آن ارزش‌های مردم افغانستان، نظام جمهوریت، ارزش‌های قانون اساسی، حقوق زن و حقوق بشر حفظ شود.»

سرور دانش بهترین مکانیسم صلح پایدار را مشارکت عادلانه همه جوانب به شمول گروه طالبان در نظام جمهوری اسلامی و برگزاری انتخابات عنوان کرد.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا