افغانستان

وزیر داخله: شمار پولیس زن در کشور به ۱۰ هزار تن افزایش می‌یابد.

 وزیر امور داخله می‌گوید که براساس برنامه‌ای که از سوی این وزارت تهیه شده است، شمار سربازان زن در صفوف پولیس به ۱۰ هزار تن افزایش می‌یابد.

محمدمسعود اندرابی، وزیر امور داخله که روز «سه‌شنبه، ۱۲ حوت» در نشست حساب‌دهی دولت به ملت صحبت می‌کرد، گفت که در حال حاضر چهار هزار سرباز زن در صفوف پولیس کار می‌کنند.

اندرابی گفت که وزارت امور داخله برنامه آینده برای پولیس زن را تهیه و تدوین کرده است.

به گفته او، افزایش و توسعه حضور زنان در صفوف پولیس بخشی از این برنامه است که تا سال ۲۰۲۴ میلادی اجرایی می‌شود.

وزیر امور داخله توضیح داد که نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند و نیاز است که برای رسیده‌گی به امور زنان و ارائه خدمات به آن‌ها، شمار پولیس زن افزایش یابد.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا