افغانستان

گشت وگذار موتر سایکل‌های فاقد اسناد و دو سر نشین ممنوع است.

وزارت داخله کشور در رابطه به گشت و گذار موترسایکل ها اعلامیه ایی صادر کرده است که بر مبنای آن گشت وگذار موتر سایکل‌های فاقد اسناد و دو سر نشین ممنوع است.

در این اعلامیه که امروز «سه شنبه ۱۹ حوت» نشر شده آمده است که به تاسی از فیصله شورای امنیت ملی به منظور قانونمندی سازی گشت‌وگذار موترسایکل‌ها و جلوگیری از حوادث تروریستی و جنایی که با استفاده از موترسایکل‌های فاقد اسناد صورت می‌گیرد، نکات ذیل را به هموطنان گرامی می‌رساند.
۱- گشت وگذار موتر سایکل‌های فاقد اسناد و خرید و فروش خود سرانه موترسایکل جداً ممنوع می‌باشد.
۲- تمام ادارات دولتی و اشخاص حقیقی مکلف اند تا موتر سایکل‌های خود را سجل نموده و برای آن‌ها از مدیریت‌های ترافیک نمبر پلیت و جواز سیر تقاضا نمایند.
۳- در صورتی که حملات تروریستی ویا سایر جرایم توسط موترسایکل صورت گیرد، مسوولیت متوجه فردی خواهد بود که نمبر پلیت و جواز سیر به اسم اش صادر گردیده است.
۴- گشت‌وگذار موترسایکل دارای نمبر پلیت و جواز سیر یک ولایت در ولایت دیگر، ممنوع می‌باشد.
۵- استفاده دو تن به شکل هم زمان (دوپشته) از موترسایکل به خصوص در شهرها ممنوع می‌باشد.
۶- وزارت امورداخله به موترسایکل‌های ورزشی صرفاً به درخواست رسمی کمیته ملی المپیک نمبر پلیت و جواز سیر توزیع می‌نماید و به موترسایکل‌های تازه وارد ورزشی و کوهستانی، نمبرپلیت وجواز سیر گشت‌وگذار در شهرهای بزرگ صادر نمی‌کند.
۷- وضع قیود روی گشت‌وگذار موترسایکل در کابل و ولایت‌های مشروط به فیصله وزارت امورداخله و شورای نظامی همان ولایت با درنظرداشت اوضاع و شرایط خاص می‌باشد.
۸- موترسایکل‌های مورد استفاده سکتور خصوصی که خدمات ارایه می‌کنند مانند رستورانت‌ها، بازارهای آنلاین وغیره پس از تشخیص وزارت امورداخله از بند ۷ این اعلامیه مستثنی می‌باشد.
وزارت امورداخله، اعتبار از تاریخ نشر این اطلاعیه، به متصرفین موترسایکل‌های فاقد اسناد ابلاغ می‌نماید که طی ۶۰ روز کاری موتر سایکل‌های خود را جهت بایومتریک واخذ نمبرپلیت وجواز سیر در مدیریت‌های ترافیک ثبت نموده در غیر آن پولیس به گونه جدی از گشت‌وگذار چنین موترسایکل‌ها در شهر جلوگیری نموده و موتر سایکل‌های فاقد اسناد را ضبط می‌نماید.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا