افغانستان

اورنگ‌زیب به حیث رئیس و مولانا محمد عبدالله به حیث معاون کمیسیون مستقل انتخابات، انتخاب شدند.

کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است که اعضای رهبری این کمیسیون، جهت تعیین رئیس، معاون و مُنشی، انتخابات هیأت اداری این نهاد را برگزار کرده اند.

که براساس آن و مطابق به فیصله‌نامۀ شماره ۰۴ -۱۳۹۹ تاریخ « ۱۳حوت ۱۳۹۹» آقای اورنگ‌زیب به حیث رئیس، آقای مولانا محمد عبدالله به حیث معاون و آقای مسافر قوقندی به حیث منشی این نهاد، از طریق انتخابات آزاد، سری و مستقیم با اکثریت آراء، انتخاب شدند.

بر بنیاد ماده چهاردهم قانون انتخابات حدود وظایف و صلاحیت‌های معاون و مُنشی در لایحه وظایف داخلی تعیین و رییس برای مدت دو سال، معاون و منشی برای یک سال در این پست ها ایفای وظیفه خواهند نمود.

قبل از این خانم حواعلم نورستانی به حیث رئیس، سید عصمت الله مل به حیث معاون و رحیمه ظریفی به حیث مُنشی این نهاد، ایفای وظیفه نموده اند.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا