افغانستان

شاهراه سالنگ بروی وسایط مسافر بری باز است

وزارت فواید عامه کشور امروز «دوشنبه ۲۵ حوت» اعلام کرده است که هوا در سالنگ ابری بوده و در ۲۴ ساعت آینده احتمال برف باری وجود دارد اما شاهراه بروی وسایط مسافر بری بازاست.

این وزارت گفته است که پرسونل ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها جهت باز نگهداشتن شاهراه و فراهم آوری تسهیلات و مصونیت سفر هموطنان عملا فعالیت دارند تا راه را بروی وسایط تریلری نیز باز نمایند.
وضعیت عمومی شاهراه در شمال:
ساحه دید: ۱۰ کیلومتر
سرعت باد : ۳ متر در‌ ثانیه
رطوبت: ۸۴٪
سردی هوا:۴ – درجه سانتی گراد
احتمال برفباری در ۲۴ ساعت آینده: ۲۰٪
وضعیت عمومی شاهراه در جنوب:
ساحه دید: ۵ کیلومتر
سرعت باد : ۲ متر در‌ ثانیه
رطوبت: ۸۰٪
سردی هوا:۵ – درجه سانتی گراد
احتمال برفباری در ۲۴ ساعت آینده: ۲۰٪
وزارت فوایدعامه – کابل

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا