افغانستاناقتصاد

بیشتر از دوهزار و شش‌صد فارم پرورش ماهی در افغانستان فعالیت دارند.

براساس معلومات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، دوهزار و ۶۳۶ فارم ماهی‌پروری در سراسر کشور وجود دارند که از طریق این فارم‌ها سالانه بیشتر از ده‌هزار متریک‌تُن گوشت ماهی تولید می‌شود.
ولایت‌های هلمند، کندهار، ننگرهار، کندز، ارزگان، کنر و هرات از تولید کنندگان اصلی گوشت ماهی در سطح کشور می‌باشند.
شیر ماهی، لقه ماهی، خال ماهی، طیاره ماهی، موری ماهی، ماهی قنات و مار ماهی از ماهی‌های مشهور در افغانستان اند. یک کیلو گوشت ماهی تازه از دوصد افغانی تا سه‌صد افغانی در بازارهای کابل و ولایات به فروش می‌ر‌سد.
وزارت زراعت سالانه بین هشتاد تا صد مرکز پرورش‌ماهی ایجاد می‌کند. یکی از برنامه‌های کلیدی این وزارت توسعه پایدار ماهی‌پروری در کشور است.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا