افغانستان

لطیف محمود معاون سخنگوی رییس‌جمهور و دواخان مینه‌پال، رییس مرکز رسانه‌های حکومت تعیین شدند.

لطیف محمود معاون سخنگوی رییس‌جمهور و دواخان مینه‌پال، رییس مرکز رسانه‌های حکومت تعیین شدند.
 
پیش از این لطیف محمود، رییس مرکز رسانه‌های حکومت و دوا خان مینه‌پال به حیث معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور کار می‌کردند.
 
#خبرگزاری‌شاهد

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا