اخبار سلبریتی ها معلومات

حبیبه سرابی کیست؟

 

زندگی نامه حبیبه سرابی

حبیبه سرابی در رشته فارمسی در پوهنتون کابل تحصیل کرده است. وی یک سیاستمدار است و در دوره پساطالبان به حیث ریفرمر در افغانستان کار کرده است.
خانم سرابی در جریان دوره طالبان منحیث فعال حقوق زنان و فعال در عرصه آموزش کار کرده است و دختران و زنان مهاجر در کمپ‌های پاکستان را آموزش داده است. ایشان از سال  ۲۰۰۲ الی ۲۰۰۴ وزیر امور زنان بود و در سال ۲۰۰۵ به عنوان اولین زن والی، به حیث والی ولایت بامیان منصوب شد. حبیبه سرابی در سال ۲۰۱۴ به عنوان معاون در تکت انتخاباتی زلمی رسول پیوست و برجسته‌ترین زن فعال در این دور انتخابات بود.

پس از تشکیل دولت وحدت ملی ، خانم سرابی به عنوان مشاور در امور زنان و جوانان با داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی کار کرد و سپس در سال ۲۰۱۶ به سمت معاون شورای عالی صلح منصوب شد.
حبیبه سرابی برای کارهایش در بخش حکومت‌داری خوب و آموزش دختران، جایزه معتبر «Prestigious Ramon Magsaysay» را در سال ۲۰۱۳ دریافت کرد. وی همچنین در سال ۲۰۱۶ جایزه « N-Peace» را برای کار بی‌وقفه برای ایجاد صلح در افغانستان و توجه به برابری جنسیتی و توانمند‌سازی زنان، دریافت کرد.

جایزه‌ «سیمون وی فرانسه برای زنان» به حبیبه سرابی اهدا می‌شود.

فمینیسم چیست؟ فمینیست کیست؟

خانم سرابی همچنین به خاطر فعالیت‌هایش در عرصه حمایت از حقوق زنان و برابری جنسیتی، جایزه «سیمون وی» را به تاریخ ۸ مارچ ۲۰۲۱ از سوی جمهوری فرانسه دریافت نموده است.
حبیبه سرابی در حال حاضر عضو تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان است.

 

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: