افغانستان

غفار خان بحیث معاون نظامی ریاست عمومی امنیت ملی تعیین شد.

ریاست عمومی امنیت ملی کشور اعلام کرده است که غفار خان بحیث معاون نظامی ریاست عمومی امنیت ملی تعیین شد.

بر اساس اعلامیه غفار خان در سال ١٣۶٢ تعلیمات نظامی خویش را در بخش های کریمینل تخنیک و پولیس از جمهوری چک کسب نموده است.
آقای غفار در بین سالهای ۱۳۶۳ الی ۱۳۶۹ در مربوطات وزارت داخله در بخش های کریمینل تخنیک، ریاست مبارزه با قاچاق، بندر حیرتان، میدان هوایی حامد کرزی و بخش های دیگر ایفای وظیفه نموده است.
همچنان آقای غفار با تاسیس قطعه محافظتی KPF بصفت قومندان کندک اول و بعدا بصفت قومندان غند سرحدی اجرای وظایف نظامی نموده است. وی از سال ۱۳۹۷ بدینسو نماینده مردم خوست و معاون کمیسون دفاعی در پارلمان بوده است.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا