افغانستان

عبدالمتین بیک رئیس دفتر ریاست جمهوری شد.

رییس‌جمهور غنی در حکمی، عبدالمتین بیک را به‌عنوان رییس دفتر ریاست‌جمهوری گماشت.

پیش از این شاکر کارگر به‌عنوان رییس دفتر ریاست‌جمهوری کار می‌کرد.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا