افغانستانخبر برتر

میدان هوایی بگرام، سه میلیارد دالر ارزش دارد.

محمداشرف غنی، رییس جمهور، روز «شنبه، ۲۶ سرطان»، در نشست کابینه اعلام کرد که میدان هوایی بگرام سه میلیارد دالر ارزش دارد و از امکانات آن به صورت درست استفاده خواهد شد.

پایگاه هوایی بگرام در ولایت پروان در بیست سال گذشته محل استقرار نیروهای امریکایی بود. به دنبال ترک این میدان از سوی نیروهای امریکایی و ناتو مسوولیت آن به نیروهای امنیتی افغانستان واگذار شد.

محمداشرف غنی گفت که در میدان هوایی بگرام سه میلیارد دالر سرمایه‌گذاری شده است.

غنی تصریح کرد که به ارزش ده‌ها میلیارد سرمایه در میدان هوایی بگرام از نگاه ذخیره وجود دارد.

رییس جمهور می‌گوید که شفاخانه بگرام در سطح منطقه از نظر امکانات بی‌نظیر است و برای نیروهای امنیتی اختصاص داده می‌شود، اما توسط بخش ملکی و نظامی به صورت مشترک مدیریت می‌شود.

به گفته او، از سردخانه‌ها و امکانات میدان هوایی بگرام برای صادرات محصولات زراعتی افغانستان کار گرفته خواهد شد.

رییس جمهور گفت که همه امکانات میدان هوایی بگرام فهرست می‌شود.

او توضیح داد که این میدان هوایی به صورت مطلق در کنترل نیروهای امنیتی است و شایعاتی درباره غارت شدن امکاناتش درست نیست.

رییس جمهور غنی به سایر میدان‌ها و پایگاه‌هایی که مسوولیت آن از نیروهای امریکایی به نیروهای امنیتی در ولایت‌های هلمند و قندهار واگذار شده است، اشاره کرد و بر ضرورت استفاده موثر و حفاظت از آن‌ها تأکید کرد.

محمداشرف غنی در هژدهم سرطان از میدان هوایی بگرام دیدن کرد. نیروهای امریکایی این پایگاه را در یازدهم سرطان بدون آن‌که نیروهای امنیتی را اطلاع بدهند، ترک کردند.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا