افغانستان

دو کارمند ریاست امنیت ملی به پنج تا ده سال زندان محکوم شدند.

دادستانی کل کشور اعلام کرده است که دادگاه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری حکم دادگاه ابتداییه این مرکز برای دو کارمند ریاست امنیت ملی را تأیید کرده است.

براساس این حکم، برید جنرال سیدمحمد عظیم، کارمندان احتیاط فعال ریاست «۰۲۰» و دگروال محمد ناظم، مدیر تحقیق ریاست ریاست امنیت ملی به اتهام دریافت مبلغ ۲۵ هزار دالر امریکایی رشوت، هر کدام به ترتیب به پنج و ده سال زندان محکوم به مجازات شده‌اند.

در خبرنامه‌ی دادستانی کل آمده است که جلسه‌ی قضایی این دو نفر روز گذشته «یک‌شنبه، ۱۷ اسد» به‌گونه‌ی علنی برگزار شده است. دادگاه ابتداییه این دو کارمند ریاست امنیت ملی در تاریخ ششم سرطان برگزاری شده بود.

طبق خبرنامه، این دو کارمند ریاست امنیت ملی در تبانی با یکدیگر در بدل رهایی یک فرد متهم به همکاری با گروه طالبان برای ترور کارمندان دولتی، مبلغ ۳۰ هزار دالر امریکایی را مطالبه کرده بودند که هنگام دریافت مبلغ ۲۵ هزار دالر بازداشت شده‌اند.

دادگاه استیناف همچنین این افراد را به پرداخت مبلغ ۲۵ هزار دالر امریکایی معادل وجه رشوت و ۱۰۴هزار و ۳۵۵ افغانی قیمت یک سیت آیفون ۱۱ پرومکس طور تضامن، محکوم به مجازات کرده است.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا