افغانستانخبر برتر

برشنا: تعلل در پرداخت صرفیه برق، سبب قطع برق وارداتی خواهد شد.

برشنا: تعلل در پرداخت صرفیه برق، سبب قطع برق وارداتی خواهد شد.

شرکت برشنا از مردم خواسته است که هر‌چه زودتر صرفیه های برق خود را پرداخت کنند. این شرکت گفته است که بخش بزرگ برق مورد نیاز، از کشور های همسایه خریداری می‌شود و پول آن هم بشکل پیشکی به جانب به این کشور های پرداخت می شود.
این شرکت در اعلامیه خود گفته است که تعلل بیشتر در پرداخت صرفیه برق و باقیداری، سبب قطع برق وارداتی و رکود فعالیت های اقتصادی در کشور خواهد شد.

#خبرگزاری‌شاهد

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا