افغانستانخبر برتر

استفاده از بایسکل در شهر کابل افزایش یافته است.

دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) می‌گوید که در این اواخر تعداد بایسکل‌ها در شهر کابل افزایش یافته است و بسیاری از باشنده‌گان کابل برای رفتن به وظیفه و دیگر فعالیت‌های روزانه‌شان از آن استفاده می‌کنند.
یوناما می‌گوید که افزایش استفاده از بایسکل یک جایگزین سالم و پاک است که انتظار می‌رود در بیست‌و‌ششمین کنفرانس تغییرات اقلیم ملل متحد که قرار است از تاریخ ۳۱ اکتوبر تا ۱۲نوامبر در شهر گلاسکو برگزار شود، نیز تائید شود.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا