افغانستانخبر برتر

کمیته بین‌المللی نجات: افغانستان از نگاه بحران بشری آسیب‌پذیرترین کشور جهان است.

براساس گزارش تازه کمیته بین‌المللی نجات «IRC»، افغانستان در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که بحران بشری در آن با گذشت هر روز وخیم‌تر می‌شود.

این نهاد روز چهارشنبه، ۲۴ قوس، گفت که اتیوپی، یمن، نایجیریا، سودان جنوبی، کانگو، میانمار، سومالیا، سوریه و کشور سودان در رده‌های بعدی قرار دارند.

به گفته کمیته بین‌المللی نجات، افغانستان هم اکنون ۴۱.۷ میلیون نفوس دارد که ۲۴.۴ میلیون آن نیازمند کمک‌ها هستند.

این نهاد گفته است که ۹۷ درصد مردم افغانستان تا میانه سال ۲۰۲۲ زیر خطر فقر می‌روند و ۹۰ درصد مراکز صحی آن نیز ممکن است که بسته شود.

این در حالی است که به گفته کمیته بین‌المللی نجات، زنان افغان در شرایط بسیار بد قرار دارند که افزون بر خشونت‌های خانواده‌گی، با سوءاستفاده و ازدواج اجباری نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

در رده‌بندی تساوی حقوق زنان و مردان، افغانستان در میان ۱۷۰ کشور جهان، در رده آخر قرار دارد.

هم‌چنان این نهاد برای شاخص‌های آسیب‌پذیری ۱۰ نمره را در نظر گرفته است.

در این میان، به بحران بشری افغانستان ۱۰ نمره، به فشار نفوس نه نمره، به حوادث طبیعی هفت نمره و به محدودیت‌ها در پاسخ‌گویی داخلی نیز هفت نمره داده است.

براساس این گزارش، ۲۰ کشور این فهرست در مجموع ۱۰ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، اما ۸۹ درصد جمعیت این کشورها به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

هم‌چنان این کشورها ۸۰ درصد پناهنده‌گان و پناهجویان و ۷۶ درصد آواره‌گان داخلی را تشکیل می‌دهند.

براساس یافته‌ها، ۱۰ کشور اول این فهرست به تنهایی ۷۲ درصد مردم نیازمند را شامل می‌شوند و شش کشور آن کم‌ترین مصونیت برای زنان و دختران را دارد.

کمیته بین‌المللی نجات تصریح می‌کند که ناتوانی سیستم بین‌المللی برای رسیده‌گی بر بحران، نه‌تنها شکست می‌خورد، بلکه به گسترش بحران بشردوستانه می‌انجامد.

این نهاد خواستار ارتقای سیستم در راستای ارایه فوری کمک‌های بشردوستانه و مقابله با عوامل بحران شده است که پیشنهاد فرانسه برای لغو حق وتو شورای امنیت ملل متحد را در مورد جنایات بشری نیز شامل می‌شود.

گفتنی است که افغانستان در جریان روزهای اخیر با بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و صحی روبه‌رو است.

پیش‌تر سازمان ملل متحد از عواقب بی‌توجهی به وضعیت افغانستان هشدار داده بود.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا