افغانستانخبر برتر

دستور وزارت امر به معروف طالبان: نظامیان باید ظاهرشان را مطابق سنت نبوی آراسته کنند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست طالبان در فرمان تازه به نیروهای امنیتی دستور داده است که ظاهرشان را مطابق سنت نبوی آراسته کنند.

رازمحمد، رییس منکرات و ازاله وزارت امر معروف روز پنج‌شنبه، هژدهم قوس، این موضوع را در قول اردوی ریشخور کابل مطرح کرده است.

او تأکید کرده است که تمامی پرسنل نظامی باید از دستورات و لوایح نظامی‌شان اطاعات کنند و خودشان را مطابق سنت پیامران الهی بیارایند.

این گفته‌ها در حالی مطرح شده است که نظامیان طالبان هنوز لباس مشخص ندارند. این موضوع سبب بروز مشکلات به شهروندان کشور شده است.

شهروندان تأکید دارند که شماری از افراد با استفاده از نام طالبان، دست به سرقت مسلحانه می‌زنند. چیزی که خود طالبان نیز بارها آن را تأیید و وعده داده بودند که جلو چنین سوءاستفاده‌ها را خواهند گرفت.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا