افغانستان

حمدالله نعمانی به‌حیث سرپرست وزارت شهرسازی طالبان تعیین شد.

حمدالله نعمانی به‌حیث سرپرست وزارت شهرسازی طالبان تعیین شد

حکومت سرپرست گروه طالبان حمدالله نعمانی را به‌حیث سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی این گروه تعیین کرده‌ است. او قبلا معاون شهرداری طالبان برای کابل بود.
همچنین حکومت سرپرست این گروه عصمت‌الله عاصم را به‌عنوان معاون شهرداری خود در کابل تعیین کرده است.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا