افغانستانخبر برتر

اداره انکشاف بین‌المللی امریکا برخی از فعالیت‌هایش را در افغانستان از سر گرفته است.

اداره‌ی انکشاف بین‌المللی امریکا (USAID) گفته است که این اداره برخی از فعالیت‌های خود را در افغانستان از سرگرفته و این فعالیت‌ها خارج از بودجه‌ی تحت مدیریت ایالات متحده است.
این موضوع را اداره‌ی بازرس امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) امروز در تویتی منتشر کرده است.
سیگار نوشته است که وزارت امور خارجه‌‌ی امریکا و (USAID) گفته‌اند که تمام تماس‌ها را با دولت سابق افغانستان به حالت تعلیق درآورده‌اند.
به نوشته‌ی سیگار، امریکا تمام کمک‌های بودجه‌ای یعنی وجوهی که مستقیماً به مقام‌های افغانستان ارائه و توسط آنها کنترل می‌شد، پایان داده یا هم تعلیق و متوقف کرده است.
اداره‌ی بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان همچنین نوشته است که در سه ماه اخیر، (USAID) به سیگار اطلاع داده‌ که این اداره برخی از فعالیت‌های خود که خارج از بودجه تحت مدیریت ایالات متحده است را در افغانستان از سر گرفته است.
این اداره طی دو دهه‌ی اخیر میلیارد‌ها دالر در بخش‌های انکشافی و حکومت‌داری خوب هزینه کرده است. این اداره از نهادهای کمک‌رسان در کشورهای جنگ‌زده نیز حمایت می‌کند.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا