افغانستانخبر برتر

طالبان: مراجعان زن بدون حجاب اجازه داخل شدن به وزارت‌ها را ندارند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اعلام کرده‌ است که به زنان مراجعه‌کننده بدون حجاب در وزارت‌خانه‌ها اجازه ورود داده نشود.

در مکتوب متحدالمال این وزارت که یک کاپی آن به دسترس رسانه‌ها قرار گرفته،  آمده است که تمام کارمندان زن باید حجاب شرعی را مراعات کنند و دفترهای کاری‌شان جدا باشد.

در این مکتوب تذکر رفته است که کارمندان مرد چهره‌های‌شان را با سنت نبوی آراسته کرده و نمازهای‌شان را در جماعت ادا کنند.

در مکتوب وزارت امر به معروف و نهی از منکر تصریح شده که برای هر وزارت‌خانه یک هیأت به منظور بررسی و تفتیش گماشته شده است تا نهادهای دولتی را مطابق دستور تازه این وزارت آماده کند.

این دستور در حالی صادر می‌شود که تا کنون به زنان اجازه رفتن به دفترهای‌شان داده نشده است.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا