افغانستان

سومین زمین لرزه در یک روز، با فاصله ۱۱۰ کیلومتر از کابل

سومین زمین لرزه شدید بخش‌هایی از کشور از جمله کابل را تکان داد.

این زمین لرزه با قدرت ۵.۲ ریشتر حوالی ساعت ۲:۳۵ پس از چاشت امروز، ۱۱ حوت در ساحاتی در شمال‌شرق و مرکز کشور احساس شده است.

مرکز این زلزله ولسوالی بازارک ولایت پنجشیر گفته شده است.

دومین زمین لرزه امروز با قدرت ۳.۶ ریشتر بود که بر اساس معلومات اداره لرزه نگاری کشور هند، مرکز این زمین لرزه در فاصله ۶۹ کیلومتری از شهر فیض آباد بوده است.

زمان دقیق این زمین لرزه ۱۴:۲۲:۲۴ ثانیه به وقت محلی گفته شده است.
اولین زمین لرزه امروز با قدرت ۳.۹ ریشتر و در نزدیکی شهر فیض‌آباد بوده و زمان وقوع آن ساعت ۱ امروز اعلام شده است.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا