افغانستانجهانخبر برتر

ایران طرح سرشماری مهاجرین افغان را آغاز کرده است.

احمد وحیدی، وزیر کشور ایران در گفتگو با خبرنگاران گفته است که در پی ورود موجی از مهاجران افغان به ایران، نیاز به سرشماری و شناسایی آن‌ها وجود دارد.

به گزارش رسانه‌های ایرانی، آقای وحیدی گفته است که تعادل جمعیتی این مهاجران در ایران مشخص نیست زیرا ” برخی با روادید وارد شدند، اما ممکن است باطل شده باشد و با ابطال آن همچنان در ایران باشند. برخی در کشور مشغول کار شدند و مجاز هستند اما محل خود را تغییر دادند.”

او از مهاجران افغان “به طور جدی” خواست که به دفاتر اعلامی که مشخص شده مراجعه کنند. او هشدار داده است که اگر به هردلیلی مراجعه نکنند، ممکن است مهاجر تلقی نشوند و “حتی ناچار می‌شویم سختگیرانه رفتار کنیم.”

وزیر کشور ایران با اشاره به ویدیوهای آزار مهاجران افغان در ایران آن را “صحنه‌های ساختگی و نادرست” خوانده و گفته است “آغوش ملت ایران برای پذیرش پناهندگان و مهاجرانی که دچار مشکلات فراوان شدند باز بود است.”

او همچنین گفته به مهاجران افغان که در این طرحشناسایی شرکت کنند، اقامت‌های موقت داده خواهد شد.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا