افغانستانخبر برتر

شورای پناهنده‌گان آسترالیا خواهان ایجاد سهولت برای پذیرش مهاجران افغانستان شد.

شورای پناهنده‌گان آسترالیا از مشارکت دولت این کشور برای حمایت از افغانستان و پذیرش مهاجران افغان استقبال کرده است، اما در عین حال خواهان ایجاد سهولت‌های بیش‌تر برای پذیرش مهاجران شده است.

یک کمیته پارلمانی آسترالیا نیز از وزارت داخله این کشور خواسته است که در روند پذیرش مهاجران افغانستان سهولت بیاورد.

دولت آسترالیا به تازه‌گی اعلام کرده است که به ۱۶ هزار و ۵۰۰ مهاجر دیگر از افغانستان طی چهار سال آینده پناهنده‌گی می‌دهد. پیش‌تر آسترالیا گفته بود که به حدود ۳۰ هزار شهروند افغانستان در این مدت شهروندی می‌دهد.

شورای پناهنده‌گان آسترالیا می‌گوید که وزارت امور داخله برای بهبود فوری روندها و ارتباطات خود در رابطه با صدور ویزا برای مهاجران افغانستان، بیش‌تر تمرکز کند.

این نهاد گفته است که نبود ارتباط و راهنمایی روشن از سوی وزارت امور داخله آسترالیا، مردم را در موقعیت‌های خطرناک قرار می‌دهد و باعث ایجاد سردرگمی، ترس و اضطراب مداوم در مورد ایمنی افراد می‌شود، در حالی که آن‌ها منتظر پاسخ در مورد درخواست ویزای خود هستند.

پل پاور، مدیر عامل شورای پناهنده‌گان آسترالیا گفته است «ناامنی مداوم در افغانستان و عدم شفافیت در مورد روند رسیده‌گی به ویزا، مردم را در موقعیت‌های مخاطره آمیزی قرار می‌دهد. به همین ترتیب، فقدان ارتباطات باعث ایجاد استرس و اضطراب قابل توجهی برای اعضای جامعه افغان در آسترالیا می‌شود که ناامید از آوردن خانواده خود به مکان امن هستند.»

احمدشجاع جمال، مشاور ویژه شورای پناهنده‌گان آسترالیا خواستار افزایش کمک‌های بشردوستانه این کشور به افغانستان شده است.

او گفته است: «درخواست بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان فقط نیمی از بودجه مورد نیاز را جمع‌آوری کرده است و شکاف فاحش در کمک‌های فوری در افغانستان را برجسته می کند – شکافی که آسترالیا می‌تواند به رفع آن کمک کند.»

سازمان ملل حدود ۴.۴ میلیارد دالر برای افغانستان درخواست کرده است. این نهاد تاکنون ۲.۴۴ میلیارد جمع‌آوری کرده است.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا