افغانستانخبر برتر

وزیر معارف طالبان: امریکا در روستاها آموزش آنلاین راه‌اندازی می‌کند.

وزارت معارف گروه طالبان اعلام کرده که دولت امریکا در نظر دارد در مناطق دوردست افغانستان برای کودکان و جوانان آموزش آنلاین راه‌اندازی کند.

ران مک کامن، رییس انکشاف برنامه آموزشی امریکا روز یک‌شنبه، ۱۳ سنبله، با نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف گروه طالبان، در این زمینه دیدار کرده است.

دو طرف اما چگونه‌گی فعالیت این برنامه را واضح نساخته‌اند.

وزیر معارف طالبان در این دیدار همچنان از کشورها خواسته تا در زمینه آموزشی آنان را کمک کنند.

منیر در حالی از آموزش آنلاین در مناطق دوردست خبر می‌دهد که مناطق روستایی افغانستان به‌شدت با نبود امکانات از جمله برق مواجه است و در بسیاری از مناطق دوردست کشور، شبکه‌های مخابراتی خدمات انترنتی ندارند.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا