افغانستانخبر برترمعلومات

سفارت‌ها و نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل: بازداشت کودکان مهاجر افغان در پاکستان نقض آشکار حقوق کودکان است.

سفارت‌ها و نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای بازداشت کودکان مهاجر افغان را در پاکستان نقض کنوانسیون پناهنده‌گان سازمان ملل متحد خوانده‌اند.

در بیانیه سفارت‌ها و نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد که روز شنبه، ۱۰ جدی، نشر شده، از زندانی شدن کودکان افغانستان در پاکستان ابراز نگرانی شده است.

این بیانیه، پناهنده‌گی را حق انسانی دانسته و گفته است که بربنیاد کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهنده‌گان سازمان ملل متحد، دولت‌های عضو نمی‌توانند مهاجرانی را که به علت به خطر افتادن جان‌شان به‌گونه غیرقانونی وارد کشور دیگری می‌شوند، مجازات کنند.

سفارت‌ها و نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته‌اند: «براساس دستورالعمل‌های کمیسیون عالی پناهنده‌گان سازمان ملل، کودکان صرف نظر از مهاجرت قانونی والدین‌شان، نباید به‌خاطر اهداف مرتبط با مهاجرت بازداشت شوند، این گونه بازداشت‌ها نقض آشکار حقوق کودکان است.»

در این بیانیه از کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهنده‌گان خواسته شده است تا به وضعیت مهاجران و کودکان زندانی افغانستان در پاکستان توجه ویژه کند.

گفتنی‌ است که حکومت پاکستان با وجود نگرانی‌های جهانی صدها مهاجر افغان به‌شمول زنان و کودکان را زندانی کرده است.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا