افغانستان

طالبان پل سوخته را به پل خوشبختی تغییر نام دادند.

مهاجر فراهی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، از پل سوخته دیدن کرده است و گفته است که وزارت اطلاعات وفرهنگ تلاش دارد تا زمینه نمایشگاه های کتاب را بطور دوامدار برای مردم به خصوص برای جوانان در این ساحه فراهم کند.
این پل پیش از این ساحه تجمع معتادان زیادی بود و مسئولین حکومت طالبان پس از جمع‌آوری معتادین از ساحه پل را رنگ‌آمیزی کردند.

بر اساس گزارش خبرگزاری باختر این پل پس از بازسازی به پل خوشبختی تغییر نام داده شده است.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا