افغانستان

پنجاه کودک پس از درمان از آلمان به کابل برگشتند.

اداره هلال احمر افغانی تحت کنترول طالبان می‌گوید که پنجاه کودک پس از درمان در آلمان به کابل برگشتند.

به گفته این اداره، این کودکان پارسال با کمک بنیاد خیریه آلمانی برای درمان به این کشور فرستاده شده بودند.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا