افغانستان

تجلیل عید در نقاط مختلف جهان، شماری از شهروندان افغان در بریتانیا نیز از عید فطر تجلیل کردند.

شمار زیادی از شهروندان افغانستان در نقاط مختلف جهان از عید فطر تجلیل کردند.
پس از فروپاشی حکومت جمهوریت و تسلط کامل طالبان بر افغانستان تعداد زیادی از شهروندان به کشورهای مختلف پناهنده شدند.
عید فطر امسال تعداد بیشتری از شهروندان افغانستان در فضای دور از وطن عید را تجلیل کردند.
در کشورهای بریتانیا، آلمان و فرانسه افغان ها در تجمعات بزرگ تر دور هم آمدند تا لحظه‌ایی کنار هم باشند.
امروز یک‌شنبه ۳ ثور تعدادی از شهروندان افغانستان در شهر کاونتری بریتانیا نیز از عید فطر تجلیل کردند.
آنان می گویند هرچند عید در بریتانیا رنگ و بوی افغانستان را ندارد، اما فرصتی است برای دیدار دوستان.
صادق مدبر رییس حزب انسجام ملی که در این برنامه اشتراک کرده بود بر بی‌عدالتی‌های اجتماعی و عدم رعایت انکشاف متوازن در مناطق مرکزی افغانستان انتقاد کرده و شهروندان کشور را که به تازگی در این کشور ساکن شده اند را به تقویت نهادهای مدنی و تحصیل و آموزش فنون عصری تشویق کرد.

تعدادی دیگر از اشتراک کنندگان در مجلس نیز در مورد‌ بخش‌های مختلف کشور معلومات ارایه کردند.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا