افغانستان

هتل شرق دوحه، میزبان جلسه مقدماتیبرای به رسمیت شناختن طالبان است.

یک منبع دیپلوماتیک در قطر گفته که نشست سازمان ملل در دوحه درباره افغانستان، در واقع آغاز فرایند به رسمیت شناختن طالبان است.

این دیپلومات در «هوتل شرق»، محل برگزاری نشست دوحه، گفت که این نشست آغاز گفت‌وگوها برای پیدا کردن راهی است برای اینکه چگونه می‌شود با طالبان مذاکره کرد.

او، که نخواست نام و مقامش ذکر شود، به تلویزیون افغانستان اینترنشنال گفته است که روسیه و چین به دلایل اقتصادی می‌کوشند راهی برای رسمیت دادن به طالبان و تعامل با اداره این گروه باز شود.

پیشتر اگرچه آمنه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل گفته بود که این نشست برای برداشتن «گام‌های کوچکی» برای آغاز فرایند به رسمیت شناختن طالبان است، ولی سخنگویان این سازمان پس از آن، گفتند که این نشست برای به رسمیت شناختن طالبان برگزار نمی‌شود.

در همین حال، سهیل شاهین، رئیس دفتر طالبان در قطر گفته که این گروه «جناح اصلی» در افغانستان است و بر کل این کشور کنترول دارد، باید به عنوان حکومت افغانستان به رسمیت شناخته شود.

این عضو طالبان همچنین از این که اعضای گروه طالبان به این نشست دعوت نشده، انتقاد کرد و گفت که این امر باعث پیچیدگی بیشتر خواهد شد.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا