افغانستان

پنج زن افغان تهدید شده توسط طالبان به دستور مکرون به فرانسه منتقل می‌شوند

ادارهٔ‌ مهاجرت فرانسه می‌گوید که پنج زن افغان که از سوی طالبان تهدید شده بودند، به دستور امانویل مکرون، رییس جمهور این کشور، به فرانسه منتقل می‌شوند.

دیدیه لشی، رییس ادارهٔ مهاجرت فرانسه گفت که این زنان افغان روز «دوشنبه ۱۳ سنبله» به فرانسه می‌رسند.

لشی گفت که “به دستور رییس جمهور توجه ویژه به این زنان مبذول شده که به دلیل این که در جامعهٔ افغانی موقف‌های مهمی داشتند… یا با غربی‌های تماس نزدیک داشتند، توسط طالبان تهدید شده بودند”.

نام این پنج زن افغان گرفته نشده، اما گفته شده است که این زنان شامل، رییس پیشین یک پوهنتون، مشاور یک سازمان غیردولتی پیشین، گویندهٔ پیشین یک تلویزیون و یک معلم یک مکتب سری در کابل، اند. یکی از آنان سه کودک را نیز به همراه دارد.

این زنان نتوانسته بودند از طریق برنامهٔ تخلیهٔ کشورهای غربی از کابل بیرون شوند و به همین دلیل به پاکستان پناه بردند و از آنجا مقامات فرانسه‌یی روند تخلیه را سازمان داد.

لشی گفت زمانی که این زنان به فرانسه رسیدند، منحیث پناهجو ثبت و راجستر شده و در جریان طی مراحل عرایض شان به آنان محل بود و باش نیز تدارک دیده خواهد شد.

این مقام فرانسه‌یی افزود که احتمالاً این روند تخلیه برای سایر زنان افغان که موقف‌های مشابه دارند، ادامه یابد.

با آنهم، دلفین روییو، رییس سازمان غیر دولتی تیردازیل (سرزمین پناهندگی) که با پناهجویان کار می‌کند گفت که روند تخلیه ساده نبوده و ویزهٔ فرانسه را پس از “مبارزهٔ دشوار” برای این زنان کسب کرد.

این زنان در ابتدا در یک مرکزی زیست خواهند داشت که توسط این سازمان ترتیب و تنظیم شده است.

غویو افزود که صدها زن افغان در پاکستان در خفا به سر می‌برند.

در اواسط سال ۲۰۲۱، امانویل مکرون تعهد کرده بود که کشورش در کنار افغان‌ها خواهد ایستاد.

مقامات فرانسه‌یی می‌گویند که تا اکنون حدود ۱۶۰۰۰ نفر را از افغانستان انتقال داده اند.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا