افغانستان

امریکا: طرح اقامت موقت محافظتی برای افغان‌ها را برای ۱۸ ماه تمدید کرد

وزیر امنیت داخلی ایالات متحده امروز (۳۰ سنبله) تمدید و تخصیص دوبارهٔ برنامهٔ اقامت موقت محافظتی (Temporary Protected Status) برای افغان‌ها را اعلام کرد.

الیهندرو مایورکس، وزیر امنیت داخلی امریکا، گفت که تخصیص مجدد این برنامه به افغان‌های بیشتر واجد شرایط اجازه می‌دهد تا به برنامهٔ اقامت موقت محافظتی و جواز کار درخواست بدهند.

مایورکس افزود که این برنامه به دلیل تنش‌های مسلحانه و شرایط فوق العاده در افغانستان که سبب عدم برگشت مصوون افغان‌ها شده است، برای مدت ۱۸ ماه، از ۲۱ نومبر سال ۲۰۲۳ تا ۲۰ می ۲۰۲۵ تمدید و مجدداً تخصیص داده شد.

او اضافه کرد: “اعلام امروز برای تمدید و تخصیص مجدد برنامهٔ اقامت موقت محافظتی برای افغانستان به ما اجازه می‌دهد تا برای شهروندان افغانستان مصوونیت و محافظت فراهم کنیم، افغان‌های که نمی‌توانند به کشور شان برگردند. وزارت امنیت داخلی به گونهٔ‌ متداوم از شهروندان افغانستان از طریق این نوع کمک‌های بشردوستانهٔ‌ موقت، حمایت می‌کند.”

یک کشور زمانی تحت این برنامه قرار می‌گیرد که در آن شرایط جنگی جریان داشته باشد، آفات محیطی رونما شده باشد یا وضعیت آن فوق العاده یا موقتی باشد.

افغانستان به دلیل تنش‌ مسلحانهٔ جاری، عدم دسترسی به مواد غذایی، آب آشامیدنی و مراقبت های صحی و زیربنا‌های تخریب شده، بیجا شدن‌های داخلی و بی‌ثباتی اقتصادی، تحت این برنامه قرار گرفته است.

وزارت امنیت داخلی امریکا گفته است که تمدید این برنامه به حدود ۳۱۰۰ شهروند افغانستان که در حال حاضر از آن سود می‌برند، اجازه می‌دهد تا در صورت این که واجد شرایط شناخته شوند تا ۲۰ ماه می سال ۲۰۲۵ از طریق این برنامه اقامت موقت کسب کنند.

تخصیص مجدد برنامهٔ اقامت موقت محافظتی به تقریباً‌ ۱۴۶۰۰ شهروند بیشتر افغانستان، که پس از ۱۵ ماه مارچ سال ۲۰۲۲ وارد ایالات متحده شده اند و از ۲۰ سپتمبر سال ۲۰۲۳ به گونهٔ‌ متداوم در این کشور زیست داشته اند و از ۲۱ نومبر سال ۲۰۲۳ به اینسو به گونهٔ فزیکی در این کشور حضور داشته اند، اجازه می‌دهد که به اقامت موقت محافظتی درخواست بدهند.

پیش از این، این وزارت در ماه ثور گفته بود که آنعده افغان‌هایی که از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ مارچ ۲۰۲۲ وارد ایالات متحده شده اند و تا تاریخ ۲۰ می سال جاری در این کشور حضور داشته اند، واجد شرایط دریافت اقامت موقت محافظتی پنداشته می‌شوند، اما کسانیکه پس از ۱۵ مارچ ۲۰۲۲ به امریکا منتقل شده اند، شامل این برنامه نمی‌شوند.

شمار مشخصی از افغان‌های که بر اساس برنامهٔ موقت بشردوستانه (Parole) به ایالات متحده آمده اند نیز می‌توانند به برنامهٔ اقامت موقت محافظتی درخواست بدهند.

ثبت نام مجدد تنها به آنعده از افغان‌های محدود است که در گذشته درخواست داده بودند و تحت تخصیص مجدد گذشته، اقامت موقت محافظتی دریافت کرده بودند.

افرادی که در حال حاضر تحت این برنامه ثبت نام کرده اند، باید از ۲۵ سپتمبر ۲۰۲۳ تا ۲۴ نومبر ۲۰۲۳ دوباره ثبت نام کنند تا اقامت موقت محافظتی و جواز کار شان را نگهدارند.

با آنهم، وزارت امنیت داخلی امریکا گفته است که تمامی افرادی که دوباره ثبت نام می‌کنند، ممکن پیش از انقضای جواز کار کنونی، جواز کار جدید دریافت نکنند و جواز کار آنان به گونهٔ خودی تا ۲۰ نومبر سال ۲۰۲۴ تمدید می‌شود.

در عین حال، ادارهٔ خدمات مهاجرت و شهروندی ایالات متحده (USCIS) درخواست های قبلی برای دریافت برنامهٔ اقامت موقت محافظتی افغا‌نها را طی مراحل می‌کند.

آنعده از افغان‌های که پیش از این فورم‌های “I-821” اقامت موقت محافظتی یا “I-765” اسناد جواز کار را خانه پری کرده بودند و تا اکنون تاییدی دریافت نکرده اند، نیاز ندارند این فورم‌ها را دوباره خانه پری کرده و درخواست بدهند. اگر ادارهٔ خدمات مهاجرت امریکا این درخواست‌ها را منظور کند، این اسناد متقاضیان تا ۲۰ می سال ۲۰۲۵ قابل اعتبار خواهد بود.

تحت تخصیص مجدد این برنامه، افراد واجد شرایطی که هنوز برای اقامت موقت محافظتی درخواست نداده اند، باید فورم “I-821” را در جریان دو ماه مهلت ثبت نام ابتدایی که از ۲۵ سپتمبر ۲۰۲۳ تا ۲۰ می ۲۰۲۵ دوام خواهد داشت، خانه پری کرده و درخواست بدهند.

متقاضیان در عین می‌توانند برای جواز سفر نیز درخواست بدهند.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا