افغانستان

مقام طالبان: با مدیریت آب افغانستان، کشورهای همسایه محتاج ما می‌شوند

فاروق اعظم، مشاور وزارت انرژی و آب طالبان گفته است که اگر آب افغانستان مدیریت شود، همسایه‌های کشور محتاج آب می‌شوند.

به گزارش تلویزیون ملی که تحت کنترل طالبان نشرات دارد، اعظم این اظهارات را در کنفرانسی درباره‌ی توسعه اقتصادی افغانستان بیان کرده است.

طبق این گزارش، مشاور وزارت انرژی و آب طالبان با تأکید بر مدیریت آب‌ها گفته است که افغانستان «به اندازه‌ای آب دارد که اگر مدیریت شود کشورهای همسایه محتاج ما می‌شوند».

او خواستار اجازه‌ی فعالیت بخش خصوصی در مدیریت آب شده است.

طی سال‌های اخیر ساخت بندهای آب توسط افغانستان بر شماری از رودخانه‌ها، از جمله هلمند باعث نگرانی و نارضایتی کشورهای همسایه، به‌ویژه ایران شده است.

تنش بر سر آب امسال میان ایران و طالبان تا مرز هشدار به یک‌دیگر رسید.

ایران افغانستان را متهم به عدم پابندی به معاعده‌ی ۱۳۵۱ درباره‌ی تقسیم آب رودخانه هلمند می‌کند و می‌گوید که بندهای آب افغانستان، از جمله بند کجکی در هلمند جلو ورود آب به ایران را می‌گیرد.

طالبان اما می‌گویند که به‌دلیل خشک‌سالی، آب رودخانه هلمند به اندازه‌ای نیست که به ایران برسد. تهران تأکید داشت که برای راست‌آزمایی ادعای طالبان باید هیأت‌اش از بندهای آب افغانستان بازدید کند.

پس از بازدید هیأت‌ ایرانی از بند کجکی، ظاهرا تنش میان ایران و طالبان کاهش یافت، با آن‌که نتیجه‌ی این بازدید همگانی نشده است.

در حال حاضر مقام‌های ایرانی همچنان بر توجه ویژه به حق‌آبه‌ی آن کشور تأکید دارند.

حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه‌ی ایران به‌تازگی در دیدار با عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان در تهران گفته است که حساسیت موضوع آب و تأثیر مستقیمی که بر محیط زیست، زندگی و معیشت مردم دارد، ایجاب می‌کند که تأمین حق‌آبه‌ی ایران به‌طور ویژه مورد توجه حکومت طالبان قرار گیرد.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا