افغانستاناقتصاد

کاهش نرخ دالر؛ یک دالر ۷۰ افغانی شد

نرخ دالر امریکایی در برابر واحد پول افغانستان (افغانی) به گونه بی‌سابقه در دو سال اخیر کاهش یافته است.

یکی از صرافان در کابل گفت که ارزش یک دالر امروز (پنجشنبه، ۱۸ عقرب) در به ۷۰ افغانی رسیده است.

در سایت بانک مرکزی افغانستان که تحت مدیریت طالبان است، در آخرین بروزرسانی نرخ فروش دالر ۷۱.۴۳۲ و نرخ خرید دالر ۷۱.۲۳۲ اعلام شده است.

این نرخ در دو سال حکومت طالبان بی‌سابقه است.

نرخ دالر پس از حاکمیت طالبان و مسدودشدن ذخایر ارز افغانستان در خارج، به‌گونه‌ای بی‌سابقه افزایش یافت. حتا یک دالر به بیش از ۱۲۰ افغانی رسیده بود.

با ورود حدود دو میلیارد دالر بسته‌های کمک نقدی طی دو سال اخیر، بهای دالر دوباره در برابر افغانی نزول یافته است.

به‌گفته‌ی کارشناسان، ورود ارز از خارج و همچنین کمبود پول افغانی، دلیل کاهش بهای دالر در برابر پول افغانستان است.

بهای دالر در برابر افغانی تأثیر مستقیم بر قدرت خرید مردم و افزایش بهای مواد اولیه دارد؛ زیرا کالا با دالر وارد افغانستان می‌شود. با این حال دیده شود که نرخ دالر بر وضعیت بازار هم تأثیر می‌گذارد یا اخیر.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا