افغانستان

طالبان هزینه‌ تجدید عکس در تذکره‌های کاغذی را هزار افغانی تعیین کردند.

 

منابع در ولایت‌های فاریاب و جوزجان و همچنین یک منبع در کابل نیز افزایش هزینه‌ی تجدید عکس به هزار افغانی را تأیید کردند.

به‌گفته‌ی منابع در گذشته، تغییر عکس شناس‌نامه‌ی کاغذی هزینه نداشت و تنها هزینه‌ی ورق شناس‌نامه اخذ می‌شد.

اما اکنون یک باشنده‌ی بلخ می‌گوید که طالبان در ریاست ثبت و احوال ‌نفوس این ولایت، برای متقاضیان تغییر عکس شناس‌نامه، ورق تعرفه‌ی بانکی می‌دهند و این تعرفه هزار افغانی است.

یکی از باشندگان بلخ می‌گوید: «می‌خواستم شناس‌نامه‌ی الکترونیکی بگیرم و نیاز به تغییر عکس در شناس‌نامه‌ی کاغذی داشتم. مجبور شدم هزار افغانی به بانک و دو صد افغانی به ریاست ثبت‌ و احوال نفوس بدهم.»

به‌گفته‌ی شهروندان، هزار افغانی تنها برای تغییر عکس هزینه‌ی سنگین است.

طالبان پیش از این قیمت شناس‌نامه‌ی الکترونیکی را هم به ۵۰۰ افغانی و شناس‌نامه‌‌ی کاغذی و تأیید آن را به ۲۰۰ افغانی افزایش داده بودند.

پیش از حاکمیت طالبان قیمت شناس‌نامه‌ی الکترونیکی ۱۰۰ افغانی و قیمت شناس‌نامه‌ی کاغذی ۱۰ افغانی بود.

در حال حاضر شناس‌نامه‌ی الکترونیکی و پاسپورت در افغانستان با نشان دولت پیشین این کشور توزیع می‌شود.

 

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا