افغانستان

صالح: آن روز آمدنیست که احمد مسعود پایان اسارت را فریاد کشد.

امرالله صالح، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید ” آن روز آمدنیست که احمد مسعود به عنوان نماد آزاده گی و شرافت پایان اسارت را از چنگ ستم و خوناشام ملیشه های طالب در میان موج پرخروش مردم فریاد کشد و مردم از فرط خوشی اسم احمد را در کنار نعره تکبیر تکرار کنند.”.

امرالله صالح با نشر تصویر خود در کنار احمد مسعود نوشته است که ” آن روز نیز آمدنیست که احمد مسعود در کنار آرمگاه قهرمان بنشیند، در آن روز احمد مسعود از جایگاه پسر و ما از جایگاه سرباز به قهرمان منتظر در دل خاک رسم تعظیم خواهیم کرد.”

وی نوشته است: “آن روز نیز آمدنیست که احمد مسعود در کنار آرمگاه قهرمان بنشیند و برایش بگوید پدر اسمت را به زمین نزدم. پدر میراثت را نخوردم. پدر میراثت را حراست کردم. پدر برگشتم تا به آبرویت بیافزایم نه که از آن بکاهم. پدر مرا ببخش که دیرتر به زیارت ات رسیدم. پدر مردمت دیگر در بند اسارت نیستند. پدر قرارگاه هایت یک بار دیگر اسم پرشکوه ترا فریاد میزنند. پدر به عهدم وفا کردم. پدر نگذاشتم مترادف بودنت به روح بلند ازادی مخدوش گردد.
در آن روز در آن روز احمد مسعود از جایگاه پسر و ما از جایگاه سرباز به قهرمان منتظر در دل خاک رسم تعظیم خواهیم کرد. این مسیر اب دیده ها و کوره دیده هاست. نه از هر آدم تصادفی و متزلزل درین مسیر سنگلاخ ها”

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا