افغانستان

دفتر دو حزب سیاسی و ۷۵ انجمن توسط طالبان مسدود شد.

وزارت عدلیه‌ حکومت طالبان اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۲ خورشیدی دفترهای دو حزب سیاسی و ۷۵ انجمن اجتماعی را به‌دلیل «فعالیت غیرقانونی» مسدود کرده است.

این وزارت روز «یک‌شنبه، ۱۹ حمل» اعلام کرد که مسئولان این احزاب و انجمن‌ها به ادارات امنیتی طالبان معرفی شده‌اند.

وزارت عدلیه‌ طالبان گفته است که بررسی‌های این وزارت نشان داده که این احزاب و انجمن‌ها «بدون مجوز» و به‌صورت غیرقانونی فعالیت می‌کردند.

این وزارت افزوده است که در سال ۱۴۰۲ خورشیدی، همچنین دفترهای ۱۹ مؤسسه‌ی خیریه به‌دلیل عدم تمدید به موقع جوزا شان مسدود شده است.

وزارت عدلیه‌ی طالبان گفته است که از ۱۷ مؤسسه‌ی خیریه نیز تعهد گرفته شده است که نواقص کار خود را برطرف و براساس «اصول» کار کنند.

این در حالی است که پیش از این عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه‌ی طالبان نام بردن از حزب در افغانستان را «جرم» دانسته بود.

او در یک نشست در کابل با اشاره به تنش میان این گروه و گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی گفته بود که احزاب در رژیم این گروه «جایی ندارند و گرفتن نام حزب جرم است».

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا