افغانستان

سازمان ملل: افغانستان به گورستان آرزوهای دختران تبدیل شده است

بخش زنان سازمان ملل متحد در روز جهانی «دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات» گفته است که افغانستان به گورستان آرزوهای دختران تبدیل شده است.

روز جهانی دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات یک رویداد سالانه است که در آخرین پنج‌شنبه‌ی ماه اپریل به‌منظور تشویق و توانمندسازی دختران و زنان جوان در زمینه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات (آی‌سی‌تی) برگزار می‌شود.

بخش زنان سازمان ملل متحد امروز (پنج‌شنبه، ۶ ثور) در ایکس نوشته است درحالی‌که جهان برای مشارکت بیشتر دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات کار می‌کند، افغانستان برای میلیون‌ها دختر که از مکتب باز مانده‌اند، به گورستان امیدها تبدیل شده است.

این دفتر اما افزوده است که زنان و دختران افغانستان تسلیم نمی‌شوند.

زنان و دختران افغانستان پس از حاکمیت طالبان با محدودیت‌های شدید مواجه شده‌اند. در حال حاضر دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم هستند و همین‌طور زنان اجازه‌ی کار ندارند.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا