خانه تکنالوژی بایگانی براساس دسته بندی قوانین
قوانین

جرایم الکترونیکی، فعالیت های تعصب آمیز در فضای سایبر

فصل اول جرایم سایبری و مجازات آن مجازات جرایم سایبری فعالیت های تعصب آمیز در فضای سایبر مادۀ ۸۷۰: (۱) هرگاه شخصی با استفاده از وسایل کمپیوتری یا انترنتی با نشر نوار صوتی، تصویری یا نوشته در فضای سایبر تعصبات قومی، مذهبی، دینی، لسانی یا سمتی را در جامعه دامن بزند، به حبس قصیر، محکوم […]
قوانین

جرایم سایبری، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

جرایم سایبری و مجازات آن مجازات جرایم سایبری مادۀ ۸۶۷: (۱) شخصی که به وسیله سیستم کمپیوتری یا مخابراتی موضوعات غیر اخلاقی یا غیر اسلامی را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا به فروش رساند یا به فروش عرضه کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس […]
تکنالوژی قوانین

جاسوسی سایبری – جرایم سایبری در کود جزای افغانستان

مادۀ ۸۶۴: (۱) شخصی که به صورت غیر قانونی نسبت به سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری حاوی اطلاعات سری، مرتکب یکی از اعمال ذیل شود، به جزای جرم خیانت ملی یا جاسوسی مندرج این قانون، محکوم می گردد: ۱- دسترسی به اطلاعات سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم کمپیوتری یا مخابراتی یا […]
قوانین

شخصی‌ که اطلاعات دیگری را بدون رضایت او در اینترنت نشر کند به ۲ سال حبس یا ۶۰ هزار تا ۱۲۰ هزار افغانی جریمه، محکوم می شود.

افشای اسرار شخصی مادۀ ۸۶۸: (۱) شخصیکه به وسیله سیستم کمپیوتری یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فلم خصوصی دیگری را بدون رضایت وعلم وی در فضای سایبر منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ایجاد ضرر مادی یا معنوی یا موجب هتک حیثیت وی شود، به حبس متوسط تا دو سال یا […]
قوانین

مرتکب جرم پورنوگرافی، به حبس متوسط یا جزای نقدی از ۶۰ هزار تا ۱۲۰ هزار افغانی، محکوم می­گردد.

هرزه نگاری (پورنوگرافی) مادۀ ۸۷۴: (۱) شخصی که یکی از اعمال ذیل را انجام دهد، مرتکب جرم پورنوگرافی گردیده، به حبس متوسط تا دو سال یا جزای نقدی از شصت هزار تا یک صد و بیست هزار افغانی، محکوم می­گردد: ۱- تولید پورنوگرافی برای خود یا دیگری یا بمنظور نشر در فضای سایبر. ۲- پیشکش کردن […]
تکنالوژی قوانین

جرایم سایبری، در کود جزای افغانستان

فصل اول جرایم سایبری و مجازات آن مجازات جرایم سایبری مادۀ ۸۵۱: (۱) جرایم سایبری عبارت از جرایمی است که به وسیله تکنالوژی مدرن اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی یا انترنتی در فضای سایبر ارتکاب می­یابد. (۲) فضای سایبر عبارت از فضای مجازی یا غیر ملموسی است که به اساس ارتباطات شبکه های کمپیوتری یا انترنتی […]