خانه بایگانی براساس دسته بندی باید بدانیم (صفحه 2)
باید بدانیم

ولایت قندهار – نفوس و ولسوالی های آن

معرفی ولایت قندهار ولایت قندهار در جنوب افغانستان موقعیت داشته و دارای۵۴۸۴۴٫۵کیلومتر مربع مساحت مییاشد. این ولایت به فاصله ۱۰۱۰ متر از سطح بحر ارتفاع دارد. قندهار از طرف شمال به ولایت ارزگان، از جنوب و جنوب شرق با بلوچستان، از شمال شرق به ولایت زابل و از طرف غرب با ولایت هلمند همسرحد میباشد.
باید بدانیم

ولایت کندز – نفوس و ولسوالی های آن

معرفی ولایت کندز ولایت کندز از ولایات شمالی افغانستان به شمار میرود. به طرف شمال آن دریای آمو، به طرف شرق آن ولایت تخار، به طرف جنوب آن ولایت بغلان و طرف غرب آن ولایت بلخ قرار دارد. مساحت ولایت کندز ۸۰۸۰٫۹کیلومتر مربع تخمین شده است. شهر کندز مرکز ولایت کندز است. ولسوالی های ولایت […]
باید بدانیم

ولایت فراه – نفوس و ولسوالی های آن

معرفی ولایت فراه ولایت فراه با داشتن مساحت۴۹۳۳۹٫۱ کیلومتر مربع، در غرب افغانستان موقعیت دارد. ۷۰۰ متر از سطح بحر ارتفاع دارد که به طرف شمال آن، ولایت هرات، طرف شرق آن، ولایات غور و هلمند، به طرف جنوب آن ولایت نیمروز و طرف غرب آن کشور ایران وجود دارد. شهر فراه مرکز ولایت فاریاب […]
باید بدانیم

ولایت فاریاب – نفوس و ولسوالی های آن

معرفی ولایت فاریاب ولایت فاریاب یکی از ولایات شمال افغانستان بشمار می رود و۲۰۷۹۷٫۶کیلو متر مربع مساحت را احتوا می کند، که از سطح بحر ۸۱۵ مر ارتفاع دارد. شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب است. ولایت فاریاب از طرف شمال به کشور ترکمنستان، از طرف جنوب با ولایات غور و بادغیس، از شرق با ولایات […]
باید بدانیم

ولایت غور – نفوس و ولسوالی های آن

معرفی ولایت غور ولایت غور از جمله ولایات مرکزی افغانستان به شمار میرود، که دارای مساحت ۳۶۶۵۷٫۴کیلومتر مربع است و ۲۲۳۰ متر از سطح بحر ارتفاع دارد. مرکز ولایت غور شهر چغچران است. ولایت غور از طرف شمال با ولایات فاریاب و سرپل، از طرف شمال شرق با ولایت بامیان، از طرف شرق با ولایت […]
باید بدانیم

ولایت غزنی – نفوس و ولسوالی های آن

معرفی ولایت غزنی ولایت غزنی از جمله ولایات مرکزی افغانستان است. که در قسمت جنوب شرق قرار دارد. مرکز ولایت غزنی، شهر غزنی است. در طرف شمال ولایت غزنی، ولایات میدان وردک و بامیان، طرف شرق ولایات پکتیا و پکتیکا، طرف جنوب، ولایت زابل و به طرف غرب آن، ولایات ارزگان و دایکندی موقعیت دارند. […]
باید بدانیم

ولایت سمنگان – نفوس و ولسوالی های آن

معرفی ولایت سمنگان ولایت سمنگان، از جمله ولایات شمالی افغانستان است که از طرف شمال با ولایت بلخ، از شرق با ولایت بغلان، از جنوب با ولایت بامیان و از طرف غرب با ولایات سرپل و بلخ هم سرحد است. مرکز ولایت سمنگان ایبک است. ولایت سمنگان دارای ۱۳۴۳۷٫۸کیلومتر مربع مساحت است. ولسوالی های ولایت […]
باید بدانیم

ولایت سرپل – نفوس و ولسوالی های آن

معرفی ولایت سرپل ولایت سرپل، یکی از ولایات نو تشکیل شمال افغانستان است که بعد از سال ۱۳۶۷ ایجاد شد. مساحت این ولایت ۶۱۶۳۸۵ کیلومتر مربع است و از سطح بحر ۶۴۰ متر ارتفاع دارد. مرکز ولایت سرپل، شهر سرپل است. این ولایت در شمال با ولایت جوزجان، در شرق با بلخ، در جنوب با […]
باید بدانیم

ولایت زابل – نفوس و ولسوالی های آن

معرفی ولایت زابل ولایت زابل از جمله ولایات جنوب غرب افغانستان است. مرکز ولایت زابل شهر قلات است. ولایت زابل از طرف شمال با ولایات غزنی و ارزگان، طرف شرق آن ولایات غزنی، پکتیا و بلوچستان، به طرف جنوب و غرب آن ولایت کندهار هم مرز است. ولایت زابل از دیر زمانی بخشی از ولایت […]
باید بدانیم

ولایت دایکندی – نفوس و ولسوالی های آن

معرفی ولایت دایکندی ولایت دایکندی از جمله ولایات مرکزی افغانستان به شمار میرود، که دارای مساحت۱۷۵۰۱٫۳۶کیلومترمربع است. این ولایت از سطح دریا ۲۴۰۰ متر ارتفاع دارد. شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی است. دایکندی از شمال با ولایت غور، از جنوب با ولایت ارزگان، از شرق با ولایت غزنی و از طرف غرب با ولایات غور […]