حکومت داری الکترونیکی در افغانستان

آموزش تکنالوژی

حکومت الکترونیک چیست؟

تعریف و مفهوم دقیق حکومت الکترونیک چیست؟ حکومت الکترونیک همان توزیع خدمات دولتی با استفاده از تکنالوژی معلوماتی و مخابرات…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا