مقاله های صحی

اخبار صحت

ارتباط سرد شدن هوا و سکته قلبی، با سرد شدن هوا سکته قلبی هم بیشتر می‌شود.

یک مطالعه جدید نشان داده که سرما میتواند موجب لرزیدن شما شود ولی میتواند قلبتان را هم واقعا تکان بدهد…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا