نرخ اسعار امروز

نرخ اسعار

نرخ اسعار امروز شنبه ۲۶ میزان ۱۳۹۹ – کابل – سرای شهزاده

نرخ اسعار امروز شنبه ۲۶ میزان ۱۳۹۹ – کابل – سرای شهزاده

بیشتر بخوانید »
نرخ اسعار

نرخ اسعار امروز شنبه ۱۹ میزان ۱۳۹۹ کابل – سرای شهزاده

نرخ اسعار امروز شنبه ۱۹ میزان ۱۳۹۹ کابل – سرای شهزاده

بیشتر بخوانید »
نرخ اسعار

نرخ اسعار سرای شهزاده، امروز سه شنبه ۸ میزان ۱۳۹۹

نرخ اسعار سرای شهزاده، امروز سه شنبه ۸ میزان ۱۳۹۹

بیشتر بخوانید »
نرخ اسعار

نرخ اسعار،‌ امروز شنبه ۲۲ سنبله ۱۳۹۹ – کابل – افغانستان

نرخ اسعار،‌ امروز شنبه ۲۲ سنبله ۱۳۹۹ – کابل – افغانستان    

بیشتر بخوانید »
نرخ اسعار

نرخ اسعار، امروز شنبه ۱۵ سنبله ۱۳۹۹

به دلیل نیاز روزانه مردم به تبادله اسعار مختلف در افغانستان، دانستن از نرخ جدید اسعار بسیار ضرور و اساسی…

بیشتر بخوانید »
نرخ اسعار

نرخ اسعار امروز، دوشنبه ۱۰ سنبله ۱۳۹۹

نرخ اسعار امروز، دوشنبه ۱۰ سنبله ۱۳۹۹ 🇦🇫 یک دالر = افغانی : ۷۶٫۹۵ 🇮🇷 یک دالر = تومان :…

بیشتر بخوانید »
نرخ اسعار

نرخ اسعار، امروز یکشنبه ۲ سنبله ۱۳۹۹

نرخ اسعار، امروز یکشنبه ۲ سنبله ۱۳۹۹

بیشتر بخوانید »
نرخ اسعار

نرخ اسعار، امروز شنبه ۱ سنبله ۱۳۹۹

نرخ اسعار، امروز شنبه ۱ سنبله ۱۳۹۹  

بیشتر بخوانید »
نرخ اسعار

نرخ اسعار، امروز پنجشنبه ۳۰ اسد ۱۳۹۹

نرخ اسعار، امروز پنجشنبه ۳۰ اسد ۱۳۹۹ به دلیل نیاز روزانه مردم به تبادله اسعار مختلف در افغانستان، دانستن از…

بیشتر بخوانید »
نرخ اسعار

نرخ اسعار امروز، دوشنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۹

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا