نرخ اسعار

نرخ اسعار

نرخ اسعار امروز، دوشنبه ۱۰ سنبله ۱۳۹۹

نرخ اسعار امروز، دوشنبه ۱۰ سنبله ۱۳۹۹ 🇦🇫 یک دالر = افغانی : ۷۶٫۹۵ 🇮🇷 یک دالر = تومان :…

بیشتر بخوانید »
نرخ اسعار

نرخ اسعار، امروز یکشنبه ۲ سنبله ۱۳۹۹

نرخ اسعار، امروز یکشنبه ۲ سنبله ۱۳۹۹

بیشتر بخوانید »
نرخ اسعار

نرخ اسعار، امروز پنجشنبه ۳۰ اسد ۱۳۹۹

نرخ اسعار، امروز پنجشنبه ۳۰ اسد ۱۳۹۹ به دلیل نیاز روزانه مردم به تبادله اسعار مختلف در افغانستان، دانستن از…

بیشتر بخوانید »
نرخ اسعار

نرخ اسعار امروز، چهارشنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۹

نرخ اسعار امروز، چهارشنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۹

بیشتر بخوانید »
نرخ اسعار

نرخ اسعار امروز، دوشنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۹

بیشتر بخوانید »
نرخ اسعار

نرخ اسعار، امروز یک شنبه ۲۶ اسد ۱۳۹۹

بیشتر بخوانید »
نرخ اسعار

نرخ اسعار، امروز شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۹

به دلیل نیاز روزانه مردم به تبادله اسعار مختلف در افغانستان، دانستن از نرخ جدید اسعار بسیار ضرور و اساسی…

بیشتر بخوانید »
نرخ اسعار

نرخ اسعار امروز کابل، سه شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۹

بیشتر بخوانید »
افغانستان

نرخ اسعار امروز، کلمه ایی که شاید هر روز آن را جستجو کنید، اما منبع کجاست؟

نرخ اسعار امروز، کلمه ایی که شاید هر روز آن را جستجو کنید، اما منبع کجاست؟ به دلیل نیاز روزانه…

بیشتر بخوانید »
نرخ اسعار

نرخ اسعار امروز کابل، پنجشنبه ۱۶ اسد ۱۳۹۹

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا