نقشه پنجشیر

معلومات

پنجشیر

معرفی ولایت پنجشیر ولایت پنجشیر در شرق افغانستان قرار دارد. ۳۷۷۱٫۶ کیلومتر مربع مساحت را احتوا می کند، که از…

بیشتر بخوانید »
باید بدانیم

ولایت پنجشیر – نفوس و ولسوالی های آن

معرفی ولایت پنجشیر ولایت پنجشیر در شرق افغانستان قرار دارد. ۳۷۷۱٫۶ کیلومتر مربع مساحت را احتوا می کند، که از…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا