کد جزای افغانستان

تکنالوژی

جاسوسی سایبری – جرایم سایبری در کود جزای افغانستان

مادۀ ۸۶۴: (۱) شخصی که به صورت غیر قانونی نسبت به سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری حاوی اطلاعات سری، مرتکب…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا