کود جزای افغانستان

تکنالوژی

جرایم سایبری، در کود جزای افغانستان

فصل اول جرایم سایبری و مجازات آن مجازات جرایم سایبری مادۀ ۸۵۱: (۱) جرایم سایبری عبارت از جرایمی است که…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا