کیفیت هوای شهر کابل

ارشیف کیفیت هوا

کیفیت هوای شهر کابل – یکشنبه ۲۱ جدی ۱۳۹۹

کیفیت هوای شهر کابل – یکشنبه ۲۱ جدی ۱۳۹۹ مشاهده کیفیت هوای امروز

بیشتر بخوانید »
ارشیف کیفیت هوا

کیفیت هوای شهر کابل – چهارشنبه ۵ قوس ۱۳۹۹

کیفیت هوای شهر کابل – چهارشنبه ۵ قوس ۱۳۹۹ میزان آلودگی هوای کابل

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا