افغانستان

بانک جهانی مبلغ ۲۱۰ میلیون دالر برای کاهش اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا به افغانستان کمک کرد.

بانک جهانی، امروز دو بستۀ کمک بلاعوض مالی اداره انکشاف بین المللی (IDA) را  که بخش فراهم کننده کمک های مالی گروپ بانک جهانی برای فقیر ترین کشور های جهان است، به ارزش مجموعی ۲۱۰ میلیون دالر امریکایی، به عنوان بخشی از یک بسته ۳۸۰ میلیون دالری، تصویب کرد. قرار است این بسته مالی در راستای کاهش اثرات اقتصادی شیوع ویروس کوید-۱۹ بالای خانواده‌های آسیب پذیر افغان، حمایت از زنجیره‌های حیاتی عرضه کنندۀ مواد غذایی، و فراهم کردن حمایت های اضطراری برای دهاقین، به مصرف برسد.

این بستۀ کمک مالی شامل بخش های ذیل است:

  • کمک مالی بلاعوض ۲۸۰ میلیون دالر امریکایی جهت تمویل پروژۀ کمک برای خانواده‌ها و  جوامع افغان متاثر از کوید-۱۹. این بسته کمک مالی شامل ۱۵۵ میلیون دالر سهم اداره انکشاف بین المللی که بخش فراهم کمک کننده کمک های مالی بانک جهانی برای فقیرترین کشور های جهان است و ۱۲۵ میلیون دالر سهم صندوق بازسازی افغانستان که به نماینده‌گی از ۳۴ تمویل کننده بین المللی توسط بانک جهانی مدیریت می‌ گردد، میشود. از این پروژه در حدود ۲.۹ میلیون خانواده در سراسر افغانستان مستفید خواهند شد. پروژۀ کمک برای خانواده‌ها و  جوامع افغان متاثر از کوید۱۹ متمم یک پروژۀ موازی دیگر است که زیر چتر برنامه میثاق شهروندی افغانستان عملی خواهد شد. انتظار میرود که هر دو پروژه با هم، ۹۰ در صد خانواده‌های نیازمند و بی بضاعت را در سراسر کشور زیر چتر برنامه «دسترخوان ملی» دولت افغانستان تحت پوشش قرار دهند. در مجموع این دو پروژه در حدود ۴،۱ میلیون خانواده افغان را  که میزان در آمد روزانۀ شان ۲ دالر امریکایی یا کمتر از آن است، تحت پوشش قرار میدهد.
  • کمک مالی بلاعوض ۱۰۰ میلیون دالر امریکایی جهت تمویل پروژۀ کمک اضطراری به زراعت و تأمین مواد غذایی . این بسته مالی مرکب از ۵۵ میلیون دالر سهم اداره انکشاف بین المللی و  ۴۵ میلیون دالر سهم صندوق بازسازی افغانستان می باشد. هدف این پروژه بهبود مصوونیت غذایی با افزایش محصولات غذایی محلی و تقویت زنجیره ‌های تجارتی عرضه مواد غذایی، به ویژه گندم منحیث غله اساسی برای بیشتر از ۷۰ در صد نفوس افغانستان، می‌باشد. به همین گونه، این پروژه در محلات روستایی زمینه اشتغال زایی کوتاه مدت را  از طریق انکشاف و بازسازی زیربنا ها و تسهیلات زراعتی مانند ایجاد سیستم های آبیاری، فراهم خواهد کرد. تدابیر اتخاذ شده جهت جلوگیری از شیوع کووید-۱۹ در مناطق روستایی فعالیت های سکتور زراعت را مختل کرده است که به اثر آن دهاقین افغان نتوانستند محصولات زراعتی شان را به موقع جمع آوری نمایند، در حالی که در شهرها نرخ مواد غذایی به علت کاهش عرضه در حال بلند رفتن است، به همین دلیل این موضوع نیاز به توجه فوری دارد.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا