افغانستان

صالح: پولیس حوزه های امنیتی حق دخالت در امور ساختمانی را ندارد.

در مکتوبی از وزارت امور داخله که به خبرگزاری شاهد رسیده است ذکر شده است که بر اساس هدایت امرالله صالح «معاون نخست ریاست جمهوری» پولیس حوزات ۱۹ گانه شهر کابل مکلفیت و مسئولیت ذر جلوگیری از ساخت و ساز بلند منزل های غیر قانونی را ندارند.

در این مکتوب ذکر شده است که قضیه بلندمنزل های غیرقانونی بحث جرمی است و این موضوع را ریاست تحقیقات جنائی کابل و شهرداری کابل پیگیری خواند نمود.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا