افغانستان

نشست ژنو، در مورد افغانستان دوشنبه ۳ قوس برگزار می‌شود.

نشست ژنو در مورد افغانستان قرار است فردا «دوشنبه، ۳ قوس/۲۳ نوامبر» تحت عنوان «صلح، رفاه و خودکفایی» در کشور سویس برگزار شود.

وزارت مالیه‌ی افغانستان از ماه‌ها بدینسو برای این نشست آمادگی گرفته است. وزیران خارجه و مالیه‌ی افغانستان برای شرکت در این نشست به سویس رفته‌اند.

این نشست دو روزه آخرین نشست دهه‌ی تحول افغانستان (۲۰۱۵ – ۲۰۲۵) خواهد بود. این نشست پس از نشست‌های بروکسل در ۲۰۱۶ و نشست ژنو در ۲۰۱۸ برای افغانستان است.

نشست ژنو توسط افغانستان، فنلند و سازمان ملل متحد برگزار می‌شود و در آن بیشتر از ۱۰۰ دولت و سازمان بین‌المللی شرکت خواهند کرد.

افغانستان در نشست‌های قبلی بروکسل و ژنو، تعهد کرده بود که در بخش‌های مبارزه با فساد، ازدیاد عواید، حساب‌دهی، خودکفایی، حکومت‌داری خوب، اصلاحات و توسعه کار خواهد کرد. جامعه‌ی جهانی بسته‌ی کمکی ۱۵ میلیارد دالری را در چهار سال تعهد داده بود.

در نشست ژنو حکومت افغانستان گزارش تطبیق تعهداتش را به جامعه جهانی ارائه می‌کند. حکومت انتظار دارد که کشورهای کمک‌کننده به حمایت‌های مالی‌شان از افغانستان برای چهار سال دیگر نیز ادامه دهند.

مسئولان در وزارت مالیه چندی پیش به روزنامه اطلاعات روز گفته بودند که حکومت افغانستان توانسته است حدود ۹۰ درصد تعهداتش را عملی کند.

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا